• ประวัติโรงเรียน
  •        โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง    ตั้งอยู่เลขที่  100 / ถนน ท่าเจริญ – เวียงแก่น  ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่  12 ไร่  2  งาน  70  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ บ้านทุ่งซางและบ้านดงหลวง  

           วันที่  1  พฤษภาคม  2481 ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งซาง ได้ขอจัดตั้งโรงเรียนต่อทางราชการ  ด้วยเหตุผลการเดินทางไปโรงเรียนไม่สะดวก ผ่านป่า  ลำห้วย และในฤดูฝนไม่สามารถไปโรงเรียนได้

           วันที่  17  เมษายน  2483 ทางราชการได้อนุมัติให้ทั้งสองหมู่บ้านจัดตั้งโรงเรียนขึ้น โดยประชาชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  1  หลัง  ในหมู่บ้านดงหลวง  และตั้งชื่อว่า “ โรงเรียนบ้านทุ่งซาง ”และแต่งตั้งนายปุ๊  จิตตางกุล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  นายผ่อง  ไมตรี  เป็นครูผู้สอน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-4   มีนักเรียนทั้งหมด  51  คน

            วันที่  6  มกราคม  2508  ประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน  ได้เสนอเรื่องขอย้ายที่ตั้งโรงเรียนให้มาอยู่กึ่งกลางของทั้งสองหมู่บ้าน ( ที่โรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบัน ) โดยประชาชนได้เสียสละเงินซื้อที่ดินจำนวน 12  ไร่  เศษ  ให้แก่ทางราชการ  และจัดซื้อเพิ่มเติมทางราชการได้อนุมัติตามคำขอ  และให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก   ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาสองระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 58 คน ระดับก่อนประถมศึกษา 17 ระดับประถมศึกษา 41 คน 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:03:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0936094005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภาพรรณ คำลือ โทรศัพท์: 0861895796 อีเมล์: tom.niphaphan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]