• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายปรีชา  สมทะนะ

  ประธานกรรมการ

  นางเงิน  อุบล

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  นายนัฐพงษ์  ม่วงคุณ

  ผู้แทนครู

  นายยง ไชยทน

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายบุญส่ง  ทะลังกา

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายสายัญ  จุฬาเพชร

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  พระบุญร่วม กันตสีโล

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายอำนวย  แก้วคำเรือง

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายณัฐ  ทรัพย์ศิริ

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:03:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0936094005 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภาพรรณ คำลือ โทรศัพท์: 0861895796 อีเมล์: tom.niphaphan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]