โรงเรียนบ้านเขียะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายสุพล  ธรรมวงค์                  ประธานคณะกรรมการ

  2.นายนนท์  นวลกำแหง                   กรรมการ

  3.นายเฉลิม  สนิทดี                           กรรมการ

  4.นายสมศักดิ์  แสงวิเศษ                   กรรมการ

  5.นายสมศักดิ์   นันชัย                        กรรมการ

  6.นายอนุวัต   สุวรรณทา                    กรรมการ

  7.นายศักดิ์  อินต๊ะสงค์                        กรรมการ

  8.นายสุภาพ  เทพกัณฑ์                      กรรมการ

  9.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขียะ     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:06:32 น.

โรงเรียนบ้านเขียะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพ ชำนาญ โทรศัพท์: 0818823319 อีเมล์: suphabchamnan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]