โรงเรียนบ้านเขียะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กชายธนบัตร  ฟูคำ             ประธานคณะกรรมการ

  2.เด็กหญิงชุติพร  งิมคำ            รองประธาน ฯ

  3.เด็กชายจักรพรรดิ  วิชา          รองประธาน ฯ ฝ่ายกิจกรรม

  4.เด็กชายคณากร  ไชยลังกา    รองประธาน ฯ ฝ่ายปกครอง

  5.เด็กชายนฤเบศ  อุปปิง           หัวหน้าหมวดสีฟ้า

  6.เด็กชายเศรษฐพงศฺ์  จมงาม   หัวหน้าหมวดสีเหลือง

  7.เด็กชายวชิรวิชญ์  มานะสอน  หัวหน้าหมวดสีเขียว

  8.เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ผาคำ       เหรัญญิก

  9.เด็กหญิงกุลธิดา  งิมคำ           เลขานุการ

  10.นายสุภาพ  เทพกัณฑ์           ครูที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:06:32 น.

โรงเรียนบ้านเขียะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพ ชำนาญ โทรศัพท์: 0818823319 อีเมล์: suphabchamnan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]