โรงเรียนบ้านเขียะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ชื่อ - สกุล  ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุุ
  1.นายอินปั๋น  ไชยชาย พ.ศ.2480 - พ.ศ. 2484  
  2.นายเหลื่อม  ปันติบุญ พ.ศ.2484 - พ.ศ.2486  
  3.นายผ่อง  ตังแกมูล พ.ศ.2486 - พ.ศ.2488  
  4.นายทา  ไชยสิทธิ์ พ.ศ.2488 - พ.ศ.2489  
  5.นายแก้ว  สุวรรณทา พ.ศ.2489 - พ.ศ.2491  
  6.นายกมล  ไชยโย พ.ศ.2491 - พ.ศ.2496  
  7.นายอินสวน  จันระวัง พ.ศ.2496 - พ.ศ.2498  
  8.นายสำเภา  ชำนาญ พ.ศ.2498 - พ.ศ.2533  
  9.นายบุญส่ง  บุญยะรัตน์ พ.ศ.2533 - พ.ศ.2538  
  10.นายสมยศ  วรพัฒน์ พ.ศ.2538 - พ.ศ.2554  
  11.นายน้อย  เกตุสิงห์น้อย พ.ศ.2554 - พ.ศ.2560  
  12.นายมานิตย์  สุรวงค์ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561 ครู รักษาการในตำแหน่ง
  13.ว่าที่ ร.อ.วิทยา  สุดชาติ พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน  
       
       
     
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
     
       
       
       
     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:06:32 น.

โรงเรียนบ้านเขียะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพ ชำนาญ โทรศัพท์: 0818823319 อีเมล์: suphabchamnan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]