โรงเรียนบ้านเขียะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                     โรงเรียนบ้านเขียะ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม  สุขภาพพลานามัยที่ดี  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  คำขวัญของโรงเรียน

  เรียนดี   มีคุณธรรม   กิจกรรมเด่น

   

  คติพจน์

  ความรู้คู่คุณธรรม

   

  สีประจำโรงเรียน

  น้ำเงิน – ขาว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:06:32 น.

โรงเรียนบ้านเขียะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพ ชำนาญ โทรศัพท์: 0818823319 อีเมล์: suphabchamnan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]