โรงเรียนบ้านหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่งกรรมการ

  ตัวแทนฝ่าย

  นายประดิษฐ์  ขันทะ

  ประธานกรรมการ

  กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสมชาย   สุวรรณทา

  กรรมการ

  กรรมการที่เป็นองค์กรชุมชน

  นางสาวมนทิรา   แสนทอง

  กรรมการ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

  นายธวัชชัย   เทพใต้

  กรรมการ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

  นายเดิน   วงค์แอ

  กรรมการ

  กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายพยัคฆ์   ปงใจ

  กรรมการ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  พระกฤษฎ์ วิสุทธิสาโร

  กรรมการ

  พระสงฆ์

  นายนภัสดล   แปงกลาง

  กรรมการ

  ครูผู้สอน

  นายสมบัติ   วรพัฒน์

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้บริหารสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:02:22 น.

โรงเรียนบ้านหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53192106 อีเมล์: sombut4600@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิษตยา แปงกลาง โทรศัพท์: 0979245389 อีเมล์: p.mirin1118@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]