โรงเรียนบ้านปากอิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 • ผู้บริหาร       090-4630841

  ฝ่ายงานธุรการโรงเรียน       065-0102044

  ฝ่ายทะเบียนและวัดผลนักเรียน         090-4630842

  ฝ่ายวิชาการ        096-3707616 หรือ 081-3663179

  ฝ่ายกิจการนักเรียน         088-2268292  หรือ  087-9735096

  ฝ่ายการเงินและงบประมาณ        080-4976769

  ฝ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่        081-3663179

  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน        090-4630841  หรือ 065-0102044


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:14:57 น.

โรงเรียนบ้านปากอิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0650102044 อีเมล์: paking19@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวโยทกา ธรรมลังกา โทรศัพท์: 0842838367 อีเมล์: ythummalungka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]