โรงเรียนบ้านปากอิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  ( vision )

                โรงเรียนบ้านปากอิง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้ขั้นพื้นฐาน  ดีงามด้วยคุณธรรม  จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

    ปรัชญา

                   “ สุวิชา โน ภวํ โหตุ  ”   “ ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ  ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:14:57 น.

โรงเรียนบ้านปากอิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0650102044 อีเมล์: paking19@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวโยทกา ธรรมลังกา โทรศัพท์: 0842838367 อีเมล์: ythummalungka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]