โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายบุญผาย  เนตรธิยา               ประธานกรรมการ

  2.นายกิตติกร  อุตมะ                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  3.นายอำนวย  อินทองคำ              ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.นางกันยา  มะทะนิน                  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.นายคนอง  จันทิมา                   ผู้แทนพระภิกษุ

  6.นายธนกฤต  ยศอินต๊ะ               ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.นางวันเพ็ญ  วิชัยเลิศ                ผู้แทนผู้ปกครอง

  8.นางสุจิรา  วรรณสาร                 ผู้แทนครู

  9. นางแก่นจันทร์  บุบผาชื่น         กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:44 น.

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3505 อีเมล์: tompong58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริกาญจน์ ดวงสุข โทรศัพท์: 0898553458 อีเมล์: sirikan053@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]