โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร                 ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว                    รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา               กรรมการ

  4. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา             กรรมการ

  5. เด็กชายชัชชนันท์  แจ้งสว่าง             กรรมการ

  6. เด็กชายปฐมพงศ์   เรืองวิลัย             กรรมการ

  7. เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาน                กรรมการ

  8. เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข                  กรรมการ

  9. เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง           กรรมการ

  10. เด็กชายนิติภูมิ    เศรษฐ์อนันต์       กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:44 น.

โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3505 อีเมล์: tompong58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริกาญจน์ ดวงสุข โทรศัพท์: 0898553458 อีเมล์: sirikan053@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]