โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                  ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมืองมุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่สังคม

            ภาพลักษณ์ของนักเรียน

                 : เป็นคนดี

  : เป็นคนเก่ง : เก่งทางวิชาการ และมีทักษะชีวิต

  : มีความสุขในการเรียนรู้ และมีความสุขในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  ปรัชญาของโรงเรียน   นตฺถิ  ปัญฺญา  สมา  อาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางแก่นจันทร์ บุบผาชื่น
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสิริกาญจน์ ดวงสุข

 • นางกรรณิการ์ จรัลอารีกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,292
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3505 อีเมล์: tompong58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิริกาญจน์ ดวงสุข โทรศัพท์: 0898553458 อีเมล์: sirikan053@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]