โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ชื่อ  นายสมชาย   วงค์ชัย

  เกิดเมื่อวันที่  ๒  เดือน  มิถุนายน  พ..ศ.๒๕๐๘  อายุ  ๕๒ ปี

  ที่อยู่  ๖๓  หมู่  ๗  ต.ศรีดอนชัย  อ.เชียงของ  จ.เชียงราย  ๕๗๑๔๐

  สมรสกับ  นางชวนชม   วงค์ชัย ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

  บุตรธิดา  ๒  คน

    ๑. นางสาวชฎายุ  วงค์ชัย  (รอบรรจุข้าราชการครู)

    ๒. นนร.ครุศาสตร์   วงค์ชัย  โรงเรียนนายเรือ ชั้นปี่ที่ ๔ อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ

  ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท  บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  มัธยมศึกษา  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
  ประถมศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:17:00 น.

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-52029231 อีเมล์: tong679@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศุภชัย อุ่นแก้ว โทรศัพท์: 0869543633 อีเมล์: tum17092530@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]