โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม มีภูมิทัศน์ดี แหล่งเรียนรู้เด่น เน้นศิลปะ และเทคโนโลยี มีคุณธรรม           นำชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่อาเซียนและสากล

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:17:00 น.

โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-52029231 อีเมล์: tong679@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายศุภชัย อุ่นแก้ว โทรศัพท์: 0869543633 อีเมล์: tum17092530@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]