• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านศรีลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ตั้งอยู่บ้านศรีลานนา  หมู่ 5 ต. ครึ่ง อ .เชียงของ  จ. เชียงราย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของ ประมาณ 23 กิโลเมตร  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  ประมาณ 60 กิโลเมตร      เดิมชื่อโรงเรียนบ้านพร้าวกุด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2482                โดยนายผลิ สุรตานนท์  นายอำเภอเชียงของ   นายทองคำ  สุวรรณรัตน์  ศึกษาธิการอำเภอเชียงของ   นายแก้ว  ก๋าคำ ผู้ใหญ่บ้านร่วมกับราษฎรในหมู่บ้านสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   เปิดสอนชั้น ป. 1- 4 มีนายเซ็ง  รุ่งวานิช เป็นครูผู้สอนและครูใหญ่คนแรก       ปัจจุบันมีพื้นที่  11 ไร่  3 งาน  42 ตารางวา

  อาณาเขตที่ตั้งของโรงเรียน

             อาณาเขต   ทิศเหนือ  ติดกับ บ้านม่วงชุม                                         ทิศใต้   ติดกับ  บ้านหลวง  

            ทิศตะวันออก   ติดกับ  ป่าชุมชนเขตติดต่ออำเภอเวียงแก่น            ทิศตะวันตก  ติดกับ  บ้านร่องห้า

   

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:09:35 น.

โรงเรียนบ้านศรีลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727298 อีเมล์: srilanna19_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติสุดา จารุเพ็ง โทรศัพท์: 0871732985 อีเมล์: kiat_jaru@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]