• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1.นายอมรศักดิ์  ศรีไกรรส                  ประธานกรรมการ

  2.นายกิตติพงษื  แสงแอ่น                     กรรมการ

  3.นายจันทร์ประเสริฐ  ใจสม                  กรรมการ

  4.นายเอ็สอา  สอนที                            กรรมการ

  5. นายสมพร  แสงพานิช                      กรรมการ

  6. นายปริญญา  เมืองมูล                      กรรมการ

  7. นางอรุณี   ศรีธรณ์                           กรรมการ

  8.นางดรุณี  ศรีติสาร                            กรรมการ

  9.นายวิษณุพงศ์  การดี                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:09:35 น.

โรงเรียนบ้านศรีลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727298 อีเมล์: srilanna19_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติสุดา จารุเพ็ง โทรศัพท์: 0871732985 อีเมล์: kiat_jaru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]