• คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงปารณีย์       ใจดี             ประธานนักเรียน              

  เด็กชาย ณัฐวัฒน์  ชื่นจิต              รองประธานนักเรียนฝ่ายชาย

  เด็กหญิงเขมจิรา   อุ่นต้าว             รองประธานนักเรียนฝ่ายหญิง

  เด็กหญิงนิลินทิพย์  เมฆบริสุทธิ์      เหรัญญิก   

            คณะกรรมการ 

  1. เด็กชายพงษธร  เสนเกตุ

  2. เด็กชายจักรพงษ์  จำปาคำ 

  3.เด็กชายพิษณุ  แก้วประชุม

  4.เด็กหญิงปาลิตา  ปัญญาแก้ว

  5.เด็กหญิงอภิชญา  ขันแก้ว

  กรรมการและเลขานุการ  เด็กชายทิชชากรณ์  กันทะเนตร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:09:35 น.

โรงเรียนบ้านศรีลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727298 อีเมล์: srilanna19_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติสุดา จารุเพ็ง โทรศัพท์: 0871732985 อีเมล์: kiat_jaru@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]