• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

                      1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีความสามารถ  ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

                        2.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                        3.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                        4.  จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

                      5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน

  เป้าหมาย

        เป้าหมายที่ 1 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

        เป้าหมายที่ 2 บุคลากรมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

                      เป้าหมายที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:09:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิษณุพงศ์ การดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทิติยาพร ปันเพาะ

 • นางเกียรติสุดา จารุเพ็งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,850
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-727298 อีเมล์: srilanna19_sch@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติสุดา จารุเพ็ง โทรศัพท์: 0871732985 อีเมล์: kiat_jaru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]