โรงเรียนบ้านครึ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรั ช ญ า โ ร ง เ รี ย น

  อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย = ชนะตนนั้นแหละเป็นดี

  คำขวัญโรงเรียน

  เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

  สีประจำโรงเรียน

  น้ำเงิน  -  ขาว

  วิสัยทัศน์ ( vision)

  “โรงเรียนบ้านครึ่ง มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ อนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-06 11:08:28 น.

โรงเรียนบ้านครึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5378-3504 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: จันรอล สุวรรณสา โทรศัพท์: 0818840151 อีเมล์: ่ี่junrol@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]