โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                            โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา   แต่เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแก่น   ก่อตั้งครั้งแรก   เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน ๒๔๗๗   ณวัดแก่นใต้  มีนายอานนท์  ธรรมชัย เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๔๘๐  ราษฎรและผู้นำชุมชนจัดหาที่ดิน ๒ ไร่เศษสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๓ ห้องเรียน   ภายหลังยกที่ดินมอบให้เป็นสถานที่ตั้งอนามัยบ้านแก่นเหนือจนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๔๘๕  หาที่ดินใหม่เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่เศษ สร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ข. ขนาด ๓ ห้องเรียน (ปัจจุบันเป็นที่นาของโรงเรียน) จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๙ นายไชยยา ไชยเขียว บริจาคที่ดิน ๑๔ ไร่เศษ เป็นที่ตั้งโรงเรียนใหม่  เนื่องจากบริเวณเดิมคับแคบ   ขยายไม่ได้ (ที่ดินปัจจุบัน)   ปี พ.ศ.๒๕๑๑   สร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑  ข  ขนาด ๖ ห้องเรียน  ปี ๒๕๑๖ เปิดเรียนถึงชั้นประถมปลาย (ป. ๗) และได้รับงบประมาณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สร้างอาคารเรียน  แบบ ชร ๐๑๗ จำนวน ๔ ห้องเรียน และปี พ.ศ. ๒๕๒๕ อีก ๔ ห้องเรียน ปีการศึกษา ๒๕๔๐ นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ ได้มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านแก่น ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ ชร ๐๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน และปี พ.ศ.๒๕๔๙ สร้างโรงอาหาร ๑ หลัง ๓๐๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบสร้างเอง ๔ ห้องเรียน งบประมาณ ๖๐๐, ๐๐๐ บาท สร้างศาลากองอำนวยการ ๑ หลัง งบประมาณ ๑๑๐,๐๐บาท สร้างประปาโรงเรียน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างบ้านพักครู ๑ หลัง ๓๐๐,๐๐๐ บาท สร้างรั้วด้านทิศเหนือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด ปี ๒๕๓๕ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาที่ได้มาตรฐานของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย (สปจ.เชียงราย)    ปี ๒๕๕๒ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๓  ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลห้วยซ้อ มีผู้บริหารโรงเรียนจำนวนทั้งหมด ๑๖ คน  ปัจจุบันมีนายสว่าง จองคำ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

     

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:15:03 น.

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-194656 อีเมล์: kaen57040@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเรวดี ครึ่งธิ โทรศัพท์: 0623945216 อีเมล์: rewkru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]