โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายเกษม   กองฟู                               ประธานกรรมการสถานศึกษา

  ๒. พระครูวินัยธรโพคิน  วิสารโท                    กรรมการ

  ๓. นายประเสริฐ  จันตา                                 กรรมการ

  ๔. นายวิศิษฎ์  นันทะเสน                               กรรมการ

  ๕. นายอาณัติ  ติ๊บโคตร                                 กรรมการ

  ๖. นายโด่งดัง  เรืองอร่าม                               กรรมการ

  ๗. นายนินทร์  เตชะนันท์                                กรรมการ

  ๘. นายอินทนง  จันตา                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ๙. นายสว่าง   จองคำ                                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:15:03 น.

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-194656 อีเมล์: kaen57040@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเรวดี ครึ่งธิ โทรศัพท์: 0623945216 อีเมล์: rewkru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]