โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  1.  เด็กชายชินพัชร  ปาโท้                 ประธานนักเรียน

  2.  เด็กชายชนะชัย   วงศา                  รองประธาน

  3.  เด็กชายศิรชัย     ประมวลการ        รองประธาน

  4.  เด็กชายกรภัทร์   ฟองจามร            รองประธาน

  5.  เด็กชายธีรภัทร์   พลห้า                  กรรมการ

  6.  เด็กชายทินกร    แสงอิน                กรรมการ

  7.  เด็กชายณัฐ      วุฒิรักษา               กรรมการ

  8.  เด็กชายสุวรรณภูมิ  อินต๊ะยศ          กรรมการ

  9.  เด็กชายชัชวาล   สุขเตนัน             กรรมการ

  10.  เด็กหญิงกัญญารัตน์   ไชยราช     กรรมการ

  11.  เด็กหญิงกฤษณา    ดวงจินดา      กรรมการ

  12.  เด็กหญิงพิมชนก    งามแดง         กรรมการ

  13.  เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิยะใหญ่         กรรมการ

  14.  เด็กหญิงพิมพกานต์  จินะสาม       กรรมการ

  15.  เด็กหญิงภัทรวดี      ปริญ              กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:15:03 น.

โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053-194656 อีเมล์: kaen57040@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเรวดี ครึ่งธิ โทรศัพท์: 0623945216 อีเมล์: rewkru@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]