โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เล่นตามรอยพระยุคลบาท
 • โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) "เล่นตามรอยพระยุคลบาท"

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายเสาร์แก้ว   ปัญญาสุ    ประธานกรรมการ          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  2. นายชาติไทย   น้อยหมอ   รองประธานกรรมการ    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายอานันท์     สุโลพันธ์   กรรมการ                     ตัวแทนผู้ปกครอง

  4. นายเมธี           เกี๋ยงเถิน   กรรมการ                     ตัวแทนศิษย์เก่า

  5. นายสายยุทธ    กันธิยะ     กรรมการ                     ตัวแทนชุมชน

  6. นายสิงห์คำ      ปันไฮ       กรรมการ                     ตัวแทนองค์กรชุมชน

  7. นายเอนก        นุธรรม       กรรมการ                     ตัวแทนองค์กรศาสนา

  8.นายบัญญัติ      ชอบจิตต์    กรรมการ                    ตัวแทนครู

  9.นางรวีวรรณ      มหาวรรณ์  กรรมการและเลขาณุการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 09:57:21 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-537191614 อีเมล์: ban_keing@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา จันตา โทรศัพท์: 0895526259 อีเมล์: toyyuyee.17@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]