โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เล่นตามรอยพระยุคลบาท
 • โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) "เล่นตามรอยพระยุคลบาท"

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กชายสงกรานต์  สิริภูมิ                    ประธานนักเรียน

  2.เด็กชายรัชชานนท์  เมธีสิทธิกุล             รองประธาน

  3.เด็กชายสุภัทร  อินถานา                         รองประธาน

  4.เด็กหญิงปริยากร  จองรัตน์                    เลขานุการ

  5.เด็กหญิงจุฬารัตน์  พุทธวงค์                      เหรัญญิก

  6.เด็กหญิงชลันธร  ผลากอง                          กรรมการ

  7.เด็กหญิงพรไพรลิน  แปงชิด                       กรรมการ

  8.เด็กหญิงอรจิรา  ศรีอ่อน                             กรรมการ

  9.เด็กหญิงปริษยา  ประสิทธิ์                          กรรมการ

  10.เด็กหชายภูริณัฐ  อะทะจา                        กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:18:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรวีวรรณ มหาวรรณ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพุธดี ชุมภูสม

 • นางดาริกา ศรีลิทิพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,855
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-537191614 อีเมล์: ban_keing@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา จันตา โทรศัพท์: 0895526259 อีเมล์: toyyuyee.17@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]