โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • เล่นตามรอยพระยุคลบาท
 • โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) "เล่นตามรอยพระยุคลบาท"

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ญ.ญาณิศา       ปัญญาอิ่นแก้ว          ประธานสภานักเรียน

  2. ด.ช.ทะนงศักดิ์     ล่านาลาว                 รองประธานสภานักเรียน

  3. ด.ช.ณัฐวุฒิ          วรรณสอน                รองประธานสภานักเรียน

  4. ด.ช.กิตตินันท์      ปัญญาสุ                   กรรมการ

  5. ด.ญ.รุจาภา         ไชยมะณี                   กรรมการ

  6. ด.ช.ภูมิทักษ์        มูลวงค์                     กรรมการ

  7. ด.ช.ภูวนาท         หม่องพิไชย              กรรมการ

  8. ด.ญ.กนกวรรณ     คชสุวรรณ์                กรรมการ

  9. ด.ญ.พิมพ์ณภา     อะทะจา                   กรรมการ

  10. ด.ญ.วริศรา        เมืองมูล                    กรรมการ

  11. ด.ญ.ธัญรินทร์    เมืองมูล                    กรรมการ

  12. ด.ช.ชัยภัทร      ศรีใจบุญสูง                กรรมการ

  13. ด.ญ.ณัฏฐณิชา      ทะนะขว้าง             กรรมการ

  14. หัวหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6      กรรมการ

  15. ด.ญ.วริสรา          ปัญญาใจ                 กรรมการและเหรัญญิก                              

  16. ด.ญณิชาธาร        ไชยลังกา                กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 09:57:21 น.

โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-537191614 อีเมล์: ban_keing@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา จันตา โทรศัพท์: 0895526259 อีเมล์: toyyuyee.17@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]