• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายอุดมศักดิ์  แก้วระกา  ประธานกรรมการ

  2.  นายสิงห์ทอง  แก้วระกา  กรรมการ

  3.  นายวิชัย  แก้วหลวง   กรรมการ

  4.  นายสว่าง  อินของ  กรรมการ

  5.  นายขจรฤทธิ์  คำอ้าย  กรรมการ

  6.  นายสมบัติ มะศิริยานันท์  กรรมการ

  7.  พระอธิการวีรวุฒิ  โรจนธมฺโม  กรรมการ

  8.  นายทวีศักดิ์  จินะสิทธิ์  กรรมการ

  9.  นางนฤนาถ  สุกใส  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-25 11:40:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053191096 อีเมล์: bansor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ มูลวงศ์ โทรศัพท์: 0944071231 อีเมล์: bansor.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]