• ข้อมูลผู้บริหาร
 • รายนามผู้บริหาร

  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ

   
  ที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
  1 นายยศ  ขัตติยะ พ.ศ. 2467 - 2472
  2 นายศรีมูล  เทวินทร์ พ.ศ. 2473 - 2476
  3 นายแดง   บุญสินไทย พ.ศ. 2476 - 2780
  4 นายอานนท์   ไชยวงค์     พ.ศ. 2480 - 2483
  5 นายเพชร   กระทุ่มวัน พ.ศ. 2483 - 2485
  6 นายอิ่นสาร  ดีแก้ว พ.ศ. 2485 - 2495
  7 นายสุวิทย์   ชัยอาวุธ พ.ศ. 2496 - 2506
  8 นายคม   คิดรังสรรค์ พ.ศ. 2506 - 2508
  9 นายผ่อง   ตังแกมูล พ.ศ. 2508 - 2509
  10 นายวิบูลย์  อรุณรุ่งโรจนฺ์ พ.ศ. 2509 - 2511
  11 นายผ่อง   ตังแกมูล พ.ศ. 2511 - 2512
  12 นายนุวัฒน์  จันทวฤทธิ์ พ.ศ. 2512 - 2516
  13 นายนิเวศน์  ผลากอง พ.ศ. 2516 - 2518
  14 นายนุวัฒน์  จันทวฤทธิื พ.ศ. 2518 - 2531
  15 นายรังสรรค์   ช่างใจ พ.ศ. 2531 - 2544
  16 นางรวิวรรณ   มหาวรรณ์ พ.ศ. 2544 - 2549
  17 นายชูเชิด  ญานะประเสริฐ พ.ศ. 2549 - 2560
  18 นายสมคิด   อนุเคราะห์ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-25 11:40:23 น.

โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053191096 อีเมล์: bansor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุสรณ์ มูลวงศ์ โทรศัพท์: 0944071231 อีเมล์: bansor.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]