• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา           พลงฺ  สํงฆสฺส  สามคฺคี    สามัคคีคือพลัง         

  วิสัยทัศน์         มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  ใช้เทคโนโลยีทันสมัยบนพื้นฐานความ

                         เป็นไทย  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:15:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด อนุเคราะห์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายทวีศักดิ์ จินะสิทธิ์

 • นายศุภฤกษ์ อยู่เย็นดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,293
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053191096 อีเมล์: bansor.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอมรพงศ์ ไชยชนะ โทรศัพท์: 0848044424 อีเมล์: amonphong.02@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]