โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

   

  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก  ที่ตั้งเลขที่  117  หมู่  10  บ้านเวียงหมอก  ตำบล  ห้วยซ้อ 

  อำเภอ  เชียงของ  จังหวัด  เชียงราย 

  รหัสไปรษณีย์  57140   โทรศัพท์  0-5319-5046  โทรสาร  0-5319-5046

  e-mail : wiangmok๑@hotmail.com      website :  http://school.obec.go.th/banwiangmok    

  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  4 

            สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื้อที่ ๑๘ ไร่  ๓  งาน ๗๐.๖ ตารางวา เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ ๑๐ บ้านเวียงหมอก  ตำบลห้วยซ้อ  อำเภอ  เชียงของ  จังหวัด  เชียงราย 

   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

   

  โรงเรียนบ้านเวียงหมอกได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙โดยกลุ่มชาวจีนฮ่อซึ่งย้ายถิ่นฐานมาจาก บ้านหัวเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงรายเพื่อให้ลูกหลานของชุมชนใช้เป็นสถานที่ในการเรียนภาษาจีน  ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับอนุญาตให้ตั้งโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย

  อยู่หากจากจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทาง ๙๘ กิโลเมตร  อยู่ห่างจาก อ.เชียงของ ๓๘ ก.ม. และอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงราย เขต ๔  ๖๓ กิโลเมตร

  เปิดทำการสอนในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  มีนักเรียนแยกตามระดับการศึกษาดังนี้

            ระดับปฐมวัย จำนวน ๒๗ คน

            ระดับประถมศึกษา  จำนวน ๒๐๑ คน

            และระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๗๙  คน

            ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๔  ให้เปิดสอนภาษาจีนกลางในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ในหลักสูตร  (Mini  Chinese  Program)  ปัจจุบันทำการเปิดสอนภาษาจีนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓

  ปัจจุบันมี นายไสว  มหาวรรณ์  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน  และ นายสิทธิพงษ์  อินธิศักดิ์  เป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:07:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเจนจบ จันต๊ะคาด

 • นายเฉลิมชัย วรรณสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,694
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053195046 อีเมล์: Wiangmok.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญ โทรศัพท์: 0852958796 อีเมล์: varinton.j@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]