โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  จำนวน 15 คน 

  ซึ่งมาจากบุคคลต่างๆในชุมชนได้ร่วมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดังนี้

              1.  นายหย่งถัง    แซ่หวัง                             ประธาน

              2.  นางอัญชลี     แซ่ซิว                              กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              3.  นางศรีนวล    เตาทวีผล                        กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              4 .  นายจิตร        ใจรักบ้านนา                   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              5.  นายนิกร        แลเชอ                               กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              6.  นางมาณี        แซ่ปี๋                               กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              7.  นางฮาลีมะ    เต้ะมะหมัด                       กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              8.  นายอาซาง    ยียุง                                 กรรมการ(ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น)

              9.  พระครูวิชิตวีราภรณ์                            กรรมการ(ผู้แทนองค์กรศาสนา)

              10.  นายชิงหัว     แซ่หลี่                           กรรมการ(ผู้แทนองค์กรศาสนา)    

              11.  นายวรวิทย์  รอบปกป้องแดน               กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)    

                  12.  นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่หวู่                  กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)

              13.  นายเจนจบ  จันต๊ะคาด                        กรรมการ(ผู้แทนครู)

              14.  นางสาวพร  แซ่เฉิน                           กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)

              15.  นายไสว      มหาวรรณ์                      กรรมการและเลขานุการ

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านเวียงหมอก  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  จำนวน 15 คน 

  ซึ่งมาจากบุคคลต่างๆในชุมชนได้ร่วมปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานของโรงเรียนดังนี้

              1.  นายหย่งถัง    แซ่หวัง                             ประธาน

              2.  นางอัญชลี     แซ่ซิว                              กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              3.  นางศรีนวล    เตาทวีผล                        กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              4 .  นายจิตร        ใจรักบ้านนา                   กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              5.  นายนิกร        แลเชอ                               กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              6.  นางมาณี        แซ่ปี๋                               กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              7.  นางฮาลีมะ    เต้ะมะหมัด                       กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)

              8.  นายอาซาง    ยียุง                                 กรรมการ(ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น)

              9.  พระครูวิชิตวีราภรณ์                            กรรมการ(ผู้แทนองค์กรศาสนา)

              10.  นายชิงหัว     แซ่หลี่                           กรรมการ(ผู้แทนองค์กรศาสนา)    

              11.  นายวรวิทย์  รอบปกป้องแดน               กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)    

                  12.  นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่หวู่                  กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)

              13.  นายเจนจบ  จันต๊ะคาด                        กรรมการ(ผู้แทนครู)

              14.  นางสาวพร  แซ่เฉิน                           กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)

              15.  นายไสว      มหาวรรณ์                      กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:07:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชุติมณฑน์ เมืองแก่น

 • นายเฉลิมชัย วรรณสารสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,694
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053195046 อีเมล์: Wiangmok.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญ โทรศัพท์: 0852958796 อีเมล์: varinton.j@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]