โรงเรียนบ้านเวียงหมอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ ( Vision )

       โรงเรียนบ้านเวียงหมอก เป็นแหล่งเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มุ่งเน้น คุณธรรม นำความรู้  ทักษะด้านกีฬาและภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีนกลาง)โดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:07:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชูเชิด ญานะประเสริฐ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางคนานางค์ คำปันแปง

 • นางกาญจนา อินทรสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,694
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053195046 อีเมล์: Wiangmok.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรินทร เจี่ยสมบุญ โทรศัพท์: 0852958796 อีเมล์: varinton.j@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]