โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   มุ่งสู่มาตรฐานสากล      บนพื้นฐานของความเป็นไทย  ใจเปี่ยมคุณธรรม   น้อมนำหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด    

  อัตลักษณ์

   

       ไหว้สวย      

   

  เอกลักษณ์

  มีวินัย

   

                                                                                                                                         ปรัซญาของโรงเรียน    

  นัตถิปัญญา  สมาอาภา

   

  คำขวัญของโรงเรียน

  เรียนดี      กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย  น้ำใจงาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:23:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญมี ท่าดีสม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปราณี ปันก้อนแก้ว

 • นางปิยธิดา กันทะสอนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,374
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5430 อีเมล์: anubanthoeng@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: กุลจิรา ไกลถิ่น โทรศัพท์: 0873619204 อีเมล์: kk_kunnoo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]