โรงเรียนบ้านใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กชายปรเมศร์  คำดวงดี       ประธานโรงเรียน

  2.เด็กชายจิตตพัฒน์ ตื้อคำ         รองประธาน

  3.เด็กหญิงณัฎฐนิชา ไซกาเซ็ม    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  4.เเด็กหญิงประนิดา แซ่หว้า        เลขานุการ

  5.เด็กหญิงสุพรรณี สิ่งของ          เหรัญญิก

  6.เด็กหญิงปาลินี แซ่ย้า              ฝ่ายอนามัย

  7.เด็กชายภูริณัฐ ซอจอหอ          ผู้บันทึกภาษาไทยวันละคำ

  8.เด็กชายกรกฤต สังข์ป้อม          ฝ่ายศาสนา

  9.เด็กชายบุญสุวรรณ แซ่โซ้ง       สารวัตินักเรียน

  10.เด็กชายบุญสุวรรณ แซ่โซ้ง     ฝ่ายปกครอง

  11.เด็กชายอนุกูล โยวบุตร           หัวหน้าหมวดสนาม

  12.เด็กชายสุรศักดิ์ แซ่ย้า             รองหัวหน้าหมวดสนาม

  13.เด็กหญิงปาจารีย์ แซ่ย้า           หัวหน้าหมวดสาธารณสุข

  14.เด็กหญิงจารุวรรณ แซ่ฟ่า         รองหัวหน้าหมวดสาธารณสุข

  15.เด็กชายอนุสรณ์ หัวนา             หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่

  16.เด็กชายวุฒิชัย สุทธิวนาสกุล    รองหัวหน้าหมวดอาคารสถานที่

  17.เด็กหญิงณัฎฐนิชา ไซกาเซ็ม    หัวหน้าหมวดกิจกรรม

  18.เด็กหญิงจิรภิญญา คำประเสริฐ  รองหัวหน้าหมวดกิจกรรม

  19.เด็กชายกมัยธร จิตมโนวรรณ     หัวหน้าหมวดปฏิคม

  20.เด็กหญิงไพริน แซ่ลี                 รองหัวหน้าหมวดปฏิคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-26 19:56:40 น.

โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5408 อีเมล์: banmaimeena_@hotmai.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรวรรษา สภานนท์ โทรศัพท์: 0895535921 อีเมล์: panvansa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]