โรงเรียนบ้านร่องแช่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านร่องแช่   มุ่งมั่นบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน    สืบสานภูมิปัญญา

    พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     น้อมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    เคียงคู่คูณธรรม

    นำการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐาน     บนพื้นฐานของความเป็นไทย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:27:28 น.

โรงเรียนบ้านร่องแช่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: rongchae@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: คมกริช จบศรี โทรศัพท์: 0993584604 อีเมล์: krisjobsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]