โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง ได้ก่อขึ้นตั้งเมื่อวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2482 โดยอาศัยพระวิหารวัดศรีหงษ์คำ  ต่อมาได้มาตั้งที่ดินซึ่งเป็นที่ของโรงเรียนในปัจจุบัน  เมื่อปี  พ.ศ. 2483 และในปี  พ.ศ. 2490  ได้ย้ายกลับไปเรียนที่เดิม  คือ วิหารวัดศรีหงษ์คำ  เนื่องจากอาคารเรียนในที่ดินโรงเรียนห่างไกลจากหมู่บ้านมากจึงไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนและไม่สะดวกในการดูแลรักษาพัสดุและอาคารเรียน เมื่อกลับไปอยู่ที่วัดจึงได้สร้างอาคารเรียนขึ้นในที่ดินของวัด เนื่องจากวัดย้ายไปอยู่เนินวัดในปัจจุบันและทางวัดก็ได้มอบที่ดินให้แก่โรงเรียนเพื่อสร้างอาคารเรียนและใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนประชาบาลตำบลเวียงเทิง 2 ”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2495  ทางราชการได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น  “ โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง ” และได้ใช้ชื่อนี้จนมาถึงปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:27:57 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายประถม อินวงศ์วาร
  • แนะนำบุคลากร

  • นายรุ่งธรรม บุญสุระ

  • นางกัญญา บุญสุระสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,701
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-6959 อีเมล์: http://202.28.46.01/409
เว็บมาสเตอร์:: นิภา แปลงล้วน โทรศัพท์: 0810236904 อีเมล์: thanongsak-n@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]