โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  ตั้งอยู่บ้านห้วยไคร้  หมู่ 3  ตำบลเวียง  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย

  จัดตั้งเมื่อ  พ.ศ.  2475  โดยความต้องการของประชาชนซึ่งขณะนั้น  ขุนชำราญบูรกิจ เป็นนายอำเภอ  และนายเฉลิม  หะมิชาติ  เป็นศึกษาธิการอำเภอ  เมื่อแรกตั้งได้อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน  ทางอำเภอได้ให้พระอังกาบมาเป็นครูสอนคนแรก  ต่อมาพระภิกษุอินตาได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และถึงแก่มรณภาพ  พระภิกษุเทียนทอง  วรยศ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ลาออกในเวลาต่อมา  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายเปล่ง  สารเทพ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียนออกจากวัด  โดยสร้างเป็นอาคารแบบชั่วคราว  หลังจากนั้นนายเด่น  หน่อหล้า  มารักษาการแทนครูใหญ่  จากนั้น 6 เดือน นายอุดร  โนราช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีก 6 เดือน นายพิณ  ศรีพันธ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  จากนั้นนายคำปัน  กองชุม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในโอกาสต่อมา

                  วันที่ 7 กรกฎาคม 2492 นายสรวย  ลูกประคำ  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  เห็นว่าที่ตั้งโรงเรียนคับแคบไม่เหมาะสา  จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  นายจักร  ทะการและประชาชนย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ตั้งปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:52:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร ติยานันท์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศิริพร เขื่อนเชียงสา

 • นายชวลิต มูลย่องสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,766
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53188556 อีเมล์: huaykrai001@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพิน อินวงศ์วาร โทรศัพท์: 0869180448 อีเมล์: spsupinla@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]