• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

   

  1.นายรัตนชาติ    เขื่อนเชียงสา                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2.นายวีนัส  ณ  เมือนิล                                                    รองกรรมการสถานศึกษา

  3.นายอารมณ์  หาทรัพย์                                                  กรรมการ

  4..นางณัฐชยา  มะโนชัย                                                  กรรมการ

  5.นายพิทักษ์  แปงคำ                                                      กรรมการ

  6.นางวนิดา    ปริศนา                                                       กรรมการ

  7.นางไพลิน    แสงทอง                                                   กรรมการ

  8.พระอธิการบุญเหลี่ยม  เขมะปัญโญ                                 กรรมการ

  9.พระอธิการ  ประเสริฐ  วชิรญาโน                                     กรรมการ

  10.นายสมพร   แสนอาทิตย์                                              กรรมการ

  11.นายศรีบุตร  ผู้ดี                                                           กรรมการ

  12.นายประสงค์   แปงคำ                                                  กรรมการ

  13.นายสังข์อง    กองแสง                                                 กรรมการ

  14.นายนิกร      แปงคำ                                                      กรรมการ

  15.นายวิเชียร  ติยานันท์                                                   ผู้อำนวยการสถานศึกษา   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-07 14:31:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53188556 อีเมล์: huaykrai001@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพิน อินวงศ์วาร โทรศัพท์: 0869180448 อีเมล์: spsupinla@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]