• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

   

  1.นายทรวง  วงศ์ษา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2.นายวีนัส  ณ  เมือนิล                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                             รองกรรมการสถานศึกษา

  3.นายกิตติพงษ์  แปงคำ                ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ

  4..นางสาวศิริพร  เขื่อนเชียงสา        ผู้แทนครู                                              กรรมการ

  5.นายพิเศษ  ทะบุญมา                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ

  6.นายนิกร  แปงคำ                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                                  กรรมการ

  7.นายเทพ  เขื่อนศิริ                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ

  8.พระครูเกษมปัญญาธร                 ผู้แทนพระภิกษุสงศ์                                 กรรมการ

  9.นางสุพรรณี  เกษสม                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้            กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-04 10:48:08 น.

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53188556 อีเมล์: huaykrai001@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพิน อินวงศ์วาร โทรศัพท์: 0869180448 อีเมล์: spsupinla@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]