• คณะกรรมการนักเรียน
 • ประจำปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน

  1.เด็กชายเจษฎาพร  สิงห์ทอง       ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงอภัสรา ทองอินทร์         รองประธานนักเรียน

  3.เด็กชายณัฐวุฒิ ทัศบุตร               เลขานุการ

  4.เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  แปงคำ         เหรัญญิก

  5.เด็กหญิงธัญชนก ผัดเรือน           กรรมการ

  6.เด็กหญิงชนาภา นาเมืองรักษ์      กรรมการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-04 10:48:08 น.

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53188556 อีเมล์: huaykrai001@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพิน อินวงศ์วาร โทรศัพท์: 0869180448 อีเมล์: spsupinla@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]