• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักเรียน  มีสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเพื่อการศึกษาเพื่อค้นคว้าอย่างหลากหลาย  ทันสมัยตามความต้องการของผู้เรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-07 14:31:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53188556 อีเมล์: huaykrai001@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพิน อินวงศ์วาร โทรศัพท์: 0869180448 อีเมล์: spsupinla@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]