• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านห้วยไคร้มุงจัดการศึกษาให้นักเรียนได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม  มีสุขภาพแข็งแรง ใฝ่การเรียนรู้ เห็นคุณค่าความเป็นไทยและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีทักษะพื้นฐานทาง ICT โดยชุมชนมีส่วนร่วม/ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-04 10:48:08 น.

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53188556 อีเมล์: huaykrai001@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพิน อินวงศ์วาร โทรศัพท์: 0869180448 อีเมล์: spsupinla@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]