โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •   

    ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านสันทรายมูล

                  เดิมทีเดียวหมู่บ้านนี้ไม่มีโรงเรียนเพราะเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่  ราษฎรทั้งหมด อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒  เด็กที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนต้องไปเรียนที่โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม  ซึ่งเป็นการสร้างความลำบากให้กับนักเรียนเพราะการคมนาคมไม่สะดวกเส้นทางเป็นป่าเปลี่ยวและมีลำน้ำขวางกั้น โดยเฉพาะฤดูฝนน้ำอิงล้นฝั่ง เด็กไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้  ต่อมาในปี พ.ศ.  ๒๕๐๕   ราษฎรได้ร่วมกันยื่นคำร้องขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านขึ้น  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๐๖   ทางราชการได้แจ้งอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนได้   และในเดือนเมษายน  ๒๕๐๖   ราษฎรได้ร่วมกันสละกำลังกาย  กำลังทรัพย์  ปลูกสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร  จำนวน  ๒ ห้อง ต่อมาทางอำเภอได้แต่งตั้ง  นายสมบูรณ์  ไกรอ่ำ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสันทรายงาม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านสันทรายมูล และให้เปิดการสอนชั้น ป.๑–ป. ๔  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๑ เป็นต้นมา

                  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 11:05:59 น.

โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sansaimoon166@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติ ศรีคำจักร์ โทรศัพท์: 0810231974 อีเมล์: kitti.fc07@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]