โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                       คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสันทรายมูล

  1.กำนันบุญหนัก    สีโม                      ประธานกรรมการสถานศึกษา

  2. นายบุญถม        แสงอ่อน                กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นายพิเชษฐ์    ธิโนชัย                     กรรมการผู้แทนครู

  4. นายสนั่น      นาเมืองรักษ์                กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5. นายสุกิจ       เขื่อนแก้ว         กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6. นายชัยชาญ      ไกรอ่ำ                     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  7. พระอธิการกันต์    กนฺตวีโร                 กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นางประมวล         คำชนะ                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9. สิบตรีสามารถ       อินปั๋น                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 11:05:59 น.

โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sansaimoon166@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติ ศรีคำจักร์ โทรศัพท์: 0810231974 อีเมล์: kitti.fc07@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]