โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นามโคตร               ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายเอื้ออังกูร    ยศประสิทธิ์             รองประธาน

  3. เด็กหญิงศุภัสสุตา    กลบกลาง              กรรมการ

  4. เด็กหญิงอริสา    พันธ์สวัสดิ์                  กรรมการ

  5. เด็กหญิงนิชชานันท์  พรมกล่ำ                กรรมการ

  6. เด็กหญิงปาริฉัตร  บัวนาค                     กรรมการ

  7. เด็กชายภาณุพงษ์  ผิวคำ                      กรรมการ

  8. เด็กชายกิตติกรณ์  ไกรอ่ำ                      กรรมการ

  9. เด็กหญิงพรนภัส  สายจันทร์                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 11:05:59 น.

โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sansaimoon166@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติ ศรีคำจักร์ โทรศัพท์: 0810231974 อีเมล์: kitti.fc07@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]