โรงเรียนบ้านสันทรายมูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านสันทรายมูลจัดระบบการบริหารให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้าน การอ่าน การเขียน การคิดเลข

  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

  โดดเด่นในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นของตนเอง

  ปรัชญา
               วิชชา  จรณ  สมฺปนฺโน         เรียนรู้ดี  ประพฤติดี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 11:05:59 น.

โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sansaimoon166@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กิตติ ศรีคำจักร์ โทรศัพท์: 0810231974 อีเมล์: kitti.fc07@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]