โรงเรียนศรีสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •                 โรงเรียนศรีสว่าง เดิมชื่อโรงเรียนบ้านสว่าน (สว่านประสาทวิทย์) ตั้งอยู่บ้านสว่าน หมู่ 2 ต.งิ้ว  อ.เทิง จ.เชียงราย ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2486 โดยมีนายอำเภอเทิงเป็นผู้จัดตั้งด้วยเงินช่วยการประถมศึกษาครั้งแรกที่อาคารชั่วคราว แยกมาจากโรงเรียนงิ้ว 2 (โรงเรียนบ้านสักสันเชียงใหม่) ต่อมาได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. ขนาด 4 ห้องเรียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493 จนกระทั่ง พ.ศ. 2511 อาคารเรียนทรุดโทรมมาก จึงได้ของบประมาณซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน คือ   หมู่ 1-2 บ้านสว่าน ได้ร่วมบริจาคสบทบอีก 15,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000 บาท ได้สร้างอาคาร    แบบ ป.1 ข. เดิมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ในบริเวณที่ดินเนื้อที่ 24 ไร่ และต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2512 ได้รับเงินช่วยเหลือต่อเติมอาคารเรียนขนาด 12 เมตร จากเงิน อ.ป.จำนวน 60,000 บาท


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนศรีสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางลำดวน ไชยิถะ โทรศัพท์: 0979186665 อีเมล์: krulumduan7432@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]