โรงเรียนศรีสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสว่าง

  ปีการศึกษา  2556

  1. นายประจวน    มังคละ                                                 ประธาน
  2. นายชาติชาย     จันทร์กอง                                         ผู้แทนผู้ปกครอง                
  3. นางลำดวน     ไชยยิถะ                                               ผู้แทนครู                           
  4. นายสมัย      วุฒิพรม                                                  ผู้แทนองค์กรชุมชน          
  5. นายจำเนียร     หมูแก้ว                                               ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น        
  6. นายสมเกียรติ     ไชยถา                                            ผู้แทนศิษย์เก่า                   
  7. นายดี       ธรรมปัญญา                                               ผู้แทนองค์กรศาสนา         
  8. นายสุบิน    นันป้อ                                                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                     
  9. นายประสิทธิ์      ธิขาว               ผู้อำนวยการโรงเรียน         เป็นกรรมการและเลขานุการ     

  คณะกรรมการที่ปรึกษา

  1. พระครูวิบูลย์    บุญญาคม
  2.  นายส่ง     พรมเสน
  3. รต. วัลลภ    ธรรมคราวิทย์
  4. นายสุพัฒน์    ลูกประคำ
  5. นายไพรัตน์    โปเสริม
  6. นายพีรพัรนย์    ศาตมัย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนศรีสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางลำดวน ไชยิถะ โทรศัพท์: 0979186665 อีเมล์: krulumduan7432@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]