โรงเรียนศรีสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พันธกิจ
   1. จัดการเรียนรู้ให้เด็กก่อนวัยเรียน และระดับประถมศึกษาในเขตบริการได้ทั่วถึง
   2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความเหมาะสมกับวัย และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
   3. จัดการศึกษาตามนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และชุมชน
   4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสิทธิ์ ธิขาว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลำดวน ไชยิถะ

 • นางวิจิตร เป็กธนูสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,783
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางลำดวน ไชยิถะ โทรศัพท์: 0979186665 อีเมล์: krulumduan7432@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]