โรงเรียนศรีสว่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนศรีสว่างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้  มีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา มุ่งเน้นมารยาทไทย  ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนศรีสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-5498 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางลำดวน ไชยิถะ โทรศัพท์: 0979186665 อีเมล์: krulumduan7432@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]