โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข่าวสารชาวเหลืองแดง
 • ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายควร  คำเหล็ก   ประะานกรรมการ

  2. นายดวน  มุงเมือง

  3.  นายอรุณ  ไชยตัน

  4.  นายประพันธ์  แสนเขื่อน

  5. นายบรรเทา  ไชยลังกา

  6.  นายเกรียงศักดิ์  เสนาะสำเนียง

  7. พระอินโพธิ์  ปัญญาวโร

  8. นายยุทธจักร  เขียวอ้าย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053795580 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รติกานต์ คักกันหา โทรศัพท์: 0811117675 อีเมล์: kingkan622@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]