โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ข่าวสารชาวเหลืองแดง
 • ภาพกิจกรรมของโรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานและคุณลักษณะตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสุตรปฐมวัยกำหนด

  2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  บริหารจัดการสถานศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนต้นแบบดรงเรียนในฝัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:21:43 น.

โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053795580 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รติกานต์ คักกันหา โทรศัพท์: 0811117675 อีเมล์: kingkan622@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]