โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •            ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ ตั้งอยู่ ที่ 206 หมู่ที่ 17 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 57230  มีชุมชนในเขตบริการ จำนวน  2  หมู่บ้าน   คือ บ้านงิ้วใหม่ หมู่ที่ 12  และบ้านงิ้วใหม่  หมู่ที่ 17   มีนักเรียนในปัจจุบันทั้งสิ้น    34   คน  แยกเป็นนักเรียนชาย     19     คน นักเรียนหญิง   15   คน  รวม  34  คน ( ข้อมูล 1  ก.ค. 2563 )  มีบุคลากร  7  คน   เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

          ขนาดที่ตั้ง

                  -  อาณาเขต 

                                  ทิศเหนือ ติดกับหมู่ที่ 12  บ้านงิ้วใหม่   ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

                                   ทิศใต้  ติดกับหมู่ที่ 17  บ้านใหม่สันติสุข   ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

                                   ทิศตะวันออก  ติดกับ   หมู่ 17 บ้านใหม่สันติสุข ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

                                   ทิศตะวันตก    ติดกับ   ทุ่งนา  บ้านงิ้วใหม่หมู่  12  ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

        -  เขตบริการของโรงเรียน (SCHOOL MAPPING) มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน 2 หมู่ คือ

                                     1.   หมู่  12  ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

                                     2.  หมู่  17  ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-08 09:15:00 น.

โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0942939153 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จรวยพร นาธิเลศ โทรศัพท์: 0824846283 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]