โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •            ประวัติโรงเรียน

                  โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 17 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  มีชุมชนในเขตบริการ จำนวน  2  หมู่บ้าน   คือ บ้านงิ้วใหม่ หมู่ที่ 12  และบ้านงิ้วใหม่  หมู่ที่ 17   มีนักเรียนทั้งสิ้น    61   คน  แยกเป็นนักเรียนชาย     33     คน นักเรียนหญิง   28   คน  รวม  61  คน ( ข้อมูล 16  พค. 2555 )  มีบุคลากร  6  คน พนักงานบริการ  จำนวน 1 คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

          ขนาดที่ตั้ง

                  -  อาณาเขต 

                                  ทิศเหนือ ติดกับหมู่ที่ 12  บ้านงิ้วใหม่   ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

                                   ทิศใต้  ติดกับหมู่ที่ 17  บ้านใหม่สันติสุข   ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

                                   ทิศตะวันออก  ติดกับ   หมู่ 17 บ้านใหม่สันติสุข ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

                                   ทิศตะวันตก    ติดกับ   ทุ่งนา  บ้านงิ้วใหม่หมู่  12  ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

        -  เขตบริการของโรงเรียน (SCHOOL MAPPING) มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนจำนวน 2 หมู่ คือ

                                     1.   หมู่  12  ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย

                                     2.  หมู่  17  ต.งิ้ว  อ.เทิง  จ.เชียงราย 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:39:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนครินทร์ จันต๊ะคาด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจรวยพร นาธิเลศ

 • นางสาวณัฐธิกา ลิ้มพรเสมานนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,507
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านงิ้วใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0861927406 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จรวยพร นาธิเลศ โทรศัพท์: 0824846283 อีเมล์: 561161015@crru.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]